Kyoto:

Kyoto Studio Park

 

Kyoto Studio Park

 

Kyoto Studio Park
Kyoto

 

Kyoto Tower
Kyoto

 

Kyoto Tower
Kyoto

 

Taito Train-Station
Arashiyama
Kyoto