Narita:

Flughafen Narita-Tokyo
1-1 Furugome
Narita-shi
Chiba-ken 282-0004

Im ersten Stock von Terminal 2