Palanga:

Fish Restaurant Zuvine
J. Basanavičiaus gatvė 37A
Palanga 00135

Vor dem Restaurant