Tokyo:

Pokemon Center Tokyo
Tokyo

Automat 1

Pokemon Center Tokyo
Tokyo

Automat 2

Pokemon Center Tokyo
Tokyo

Automat 3

Pokemon Center Tokyo
Tokyo

Automat 4

Pokemon Center Tokyo
Tokyo

Automat 5

Sanrio Welt Ginza
Chuo-kuo Tokyo
Ginza 2F 4: 1  Tokyo

 

Tokyo Metropolitan Government
2-8-1 Nishi-Shinjuku
Shinjuku-ku Tokyo

 

Asahi Shimbun (Asahi Tower)
Tokyo

 

Asahi Shimbun (Asahi Tower)
Tokyo

 

Hello Kitty Tokyo
Tokyo

 

Asahi Shimbun (Asahi Tower)
Tokyo

Im 7. Stock

Asahi Shimbun (Asahi Tower)
Tokyo

Im 7. Stock

Asahi Shimbun (Asahi Tower)
Tokyo

Im 7. Stock

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Plaza Restaurant

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Tomorrowland Terrace

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Pooh Corner

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Tokyo Disney Resort Line

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Tokyo Disney Resort Line (Monorail)

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Plaza Restaurant

Flughafen Haneda
Tokyo, Ota
Hanedakuko 3-3-2‎

 

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

In der Penny Arcade im Juni 2012

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Zu Ostern 2013  

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Mermaid Treasures Store

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Nautilus Gifts Store

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

 

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Gag Factory Store

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Penny Arcade

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Tomorrow Terrace

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

 

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Tomorrow Terrace

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Romeo's Watches & Jewelry

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

Pizza Port

Kiddy Land
1-3-1 5 Aomi
Koto
Tokyo‎

 

Tokyo Disneyland
Chiba Prefecture
Urayasu
Maihama, 1−1 ‎

 

Kiddy Land
6-1-9 Jingumae
Shibuya
Tokyo 150-0001

 

Sunshien City
Tokyo

 

Sunshien City
Tokyo

 

Sunshien City
Tokyo